TRAPPSTÄDNING

Vårt företag erbjuder städning av trappor i fastigheter och i bostadsrätter. Vi vet att behovet av trappstädning varierar beroende på årstid eller vissa händelser. Därför kan vi erbjuda olika lösningar, men du bestämmer själv vad som ska göras. Er trappstädning utgår efter era behov, därför så är det bra om ni närvarar vid det första städtillfället för att se om några justeringar är nödvändiga. Gällande städmaterial så kommer vi gemensamt överens om huruvida vi ska ta med sådant eller om ni tillhandahåller den utrustning/ det material som krävs för att vi ska kunna göra vårt jobb.

DETTA INGÅR I TRAPPSTÄDNING

Trappuppgångar/Entréplan/Våningsplan/Källare
Sopning.
Moppning.
Avfläckning av samtliga väggar upp till 180 cm höjd (om de går att städa)
Dammtorkning/fukttorkning av värmeelement, golvlister.
Rengöring av ledstänger och trappräcken.
Rengöring utvändigt sopnedkastluckor.
Avfläckning av anslagstavlor.
Avfläckning av glasrutor i entré.
Avfläckning entrédörrar.
Avfläckning av lägenhetsdörrar och dörrlister (vid ett godkännande av hyresgästen).
Hiss
Sopning av samtliga hissar.
Moppning av samtliga hissar.
Putsning av glas.
Avfläckning av väggar.
Avfläckning av hissknappar.
Avfläckning av hissdörrar.